Публічний договір

Каталог товарів

+380 (63) 32-777-32

пн-пт 10:00 - 18:00
суб 10:00 - 16:00, нед - вихідний

0

0 грн

UA

Публічний договір

Дана публічна оферта (пропозиція) укласти договір містить істотні умови договору роздрібної купівлі-продажу, який укладається між Продавцем та Покупцем та оформлюється дистанційним способом шляхом вчинення електронного правочину із використанням інформаційно-комунікаційних систем. Даний договір є публічним договором та договором приєднання у розумінні ст. ст. 633, 634 Цивільного кодексу України.

 

І. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

“Договір” - цей публічний договір роздрібної купівлі-продажу товару, який укладається у електронній формі із використанням інформаційно-комунікаційних систем між Продавцем та Покупцем;

“Продавець” (також “ми” чи інші подібні займенники) — Сторона, яка передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (Покупцеві), а саме фізична особа-підприємець Назаренко Валерій Іванович (запис про реєстрацію № 20730000000008253), місце проживання (перебування): 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 25-а, кв. 114, адреса електронної пошти: zakaz@klifex.ua

“Покупець” (також “ви” чи інші подібні займенники) — будь-яка дієздатна фізична особа, яка використовує вебсайта та/або приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) від Продавця і сплатити за нього певну грошову суму;

“оферта” – публічна пропозиція Продавця укласти Договір адресована невизначеному колу Покупців;

“акцепт” – повне та беззастережне прийняття Покупцем усіх умов цього Договору без виключень, в тому числі істотних умов;

“замовлення” – належно оформлена та розміщена з використанням вебсайту заявка Покупця на купівлю товару, що адресується Продавцю;

“вебсайт” – вебсайт, доступний за посиланням https://klifex.ua, на якому представлені та/або реалізуються товари; 

“товар” - будь-яка річ, яка демонструється (пропонується) до продажу Продавцем на сторінках вебсайту.

 

ІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. За умовами Договору Продавець зобов’язується передати Покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю, а Покупець зобов’язується прийняти товар і оплатити його.

2. Детальна інформація щодо конкретного товару міститься на відповідній сторінці вебсайту із описом товаром. Будь-яка додаткова інформація щодо товару може бути надана Продавцем Покупцю за запитом останнього.

3. Доступ до вебсайту надається на умовах “ЯК Є”, а Продавець не гарантує, що вебсайт чи його функціонал, будь-який вміст на вебсайті (інформація, зображення, опис товарів, вартість товарів, можливість оформлення замовлення тощо) будуть завжди доступними або працюватимуть безперебійно, без помилок чи упущень.

4. Продавець не несе відповідальність за жодні затримки, збої, видалення або незбереження будь-якої інформації Покупця на вебсайті.

 

ІІІ. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

1. Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Покупцем на укладення Договору в повному обсязі у електронній формі, без необхідності проставлення підпису Договору Сторонами у електронній чи письмовій формі.

2. Оферта. На сторінках вебсайту, зокрема у каталозі, розміщені сторінки із товарами (їх зображенням, вартістю та описом), які є публічною пропозицією укласти Договір, що адресована невизначеному колу Покупців та містить усі істотні умови Договору. Така пропозиція повинна розглядатися як оферта у розумінні ст. 641 Цивільного кодексу України.

3. Акцепт. Для прийняття оферти Покупець:

3.1.1. натискає кнопку “КУПИТИ” на сторінці із товаром та заповнює форму “ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ”, в якій, зокрема, обов’язково вказує своє прізвище, ім’я, свій контактний телефон, адресу електронної пошти, обраний спосіб оплати та за бажанням вказує по батькові і адресу місця доставки товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати товар з доставкою); та

3.1.2. ознайомлюється із текстом Договору; та

3.1.3. натискає кнопку “ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ”.

3.2.1. Натискає кнопку “Швидке замовлення” на сторінці із товаром та заповнює форму “Швидке замовлення” в якій, зокрема, обов’язково вказує своє ім’я та контактний телефон;

3.2.2. ознайомлюється із текстом Договору;

3.2.3. натискає кнопку “CHECKOUT”.

3.3.1. Ознайомлюється із текстом Договору; та

3.3.2. зв’язується із Продавцем за допомогою засобів електронної комунікації та/або контактного телефону для оформлення замовлення в усній та/або письмовій (електронній) формі.

4. Момент прийняття оферти. Моментом прийняття оферти та укладення Договору є:

4.1. момент натискання Покупцем кнопки “ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ” на вебсайті — при оформленні замовлення згідно п. 3.1. цього розділу; та/або

4.2. момент натискання Покупцем кнопки “CHECKOUT” на вебсайті — при оформленні “Швидкого замовлення” згідно п. 3.2. цього розділу; та/або

4.3. момент отримання підтвердження замовлення на електронну пошту та/або контактний телефон Покупця від Продавця — у разі замовлення товару у інший спосіб, ніж передбачено п. 3.1. та 3.2. цього розділу.

4.4. Такі дії Покупця розглядаються як прийняття (акцепт) пропозиції (оферти) до укладення Договору у розумінні ст. ст. 205, 638, 642 Цивільного кодексу України.

5. Акцептуючи оферту згідно п. 4 цього розділу, покупець беззаперечно засвідчує свою повну згоду зі всіма положеннями Договору без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з усіма його умовами до моменту вчинення акцепту.

6. Факт одержання замовлення Покупця підтверджується отриманням останнім на адресу електронної пошти, вказану ним при оформленні замовлення, електронного листа від Продавця, який містить детальну інформацію щодо замовлення.

7. Відкликання оферти. Оферта Продавця не може бути відкликаною, окрім випадків, коли таке відкликання пов’язане із відсутністю товару у належній кількості чи якості у Продавця, про що Продавець повідомляє Покупця та повертає сплачені кошти (у разі їх сплати при оформленні замовлення). У разі, якщо після оформлення замовлення Продавцю буде необхідна додаткова інформація, яку Покупець не зможе надати протягом 5 (п’яти) календарних днів, Продавець має право відкликати оферту та повідомити про таке Покупця.

8. Відкликання акцепту. Покупець, який прийняв оферту, може відкликати свою відповідь про її прийняття, повідомивши про це Продавця до моменту або в момент одержання ним відповіді про прийняття пропозиції, або до моменту відвантаження товару Продавцем представнику кур’єрської служби (служби доставки).

 

ІV. ОБРОБЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТА КОМУНІКАЦІЇ

1. Строк оброблення замовлення. Строк оброблення Продавцем замовлення на товар становить до 5 (п’яти) робочих днів з дати оформлення Покупцем замовлення. В разі, якщо замовлення на товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього замовлення на товар починається з першого робочого дня після вихідного або святкового дня.

2. Протягом строку, встановленого п. 1 цього розділу, Продавець зобов’язується:

2.1. підтвердити наявність товару та присвоїти замовленню порядковий номер;

2.2. направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у замовленні, інформацію щодо замовлення, зокрема, перелік замовлених товарів, їх вартість, строк доставлення замовленого Покупцем товару (якщо Покупець замовив товар з доставкою) або іншим способом, зокрема, шляхом телефонного зв’язку, проінформувати Покупця про прийняття замовлення в роботу.

3. Строк доставки замовлення. Продавець зобов’язується доставити Покупцю товар протягом прийнятного строку, але не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту одержання згоди (акцепту) Покупця на укладення Договору. Доставка здійснюється на умовах та способами, що передбачені у розділі “ДОСТАВКА І ОПЛАТА”. У разі затримки доставки товару не з вини Продавця, термін доставки може бути продовжений на 15 (п’ятнадцять) календарних днів, за умови завчасного повідомлення Продавцем Покупця шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту Покупця або за телефоном, вказаним Покупцем. Таке подовження термінів не є порушенням зобов’язань за Договором.

4. Сторони погодили, що з метою ведення листування щодо виконання Договору, прийняття претензій щодо товарів використання електронних адрес Сторін та/або телефону (в т.ч. з використанням Viber тощо) є належними способами комунікації. Засоби комунікації із Продавцем розміщені на вебсайті та є доступними у розділі “КОНТАКТИ”. 

5. Покупець, який придбав товар має право залишити відгук про товар на відповідній сторінці вебсайту. Покупець розуміє та погоджується на те, що відгуки є публічними та доступні для перегляду разом із загальною інформацією про Покупця (ім’я, прізвище, дата публікації відгуку) іншим відвідувачам вебсайту.

6. Продавець залишає за собою право редагувати та/або видаляти відгуки Покупців, які порушують загальноприйняті у суспільстві морально-етичні норми та/або норми законодавства України.

 

V. ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

1. Покупець підтверджує, що при оформленні замовлення він отримав інформацію про:

1.1. найменування Продавця, його місцезнаходження та порядок прийняття претензій;

1.2. основні характеристики товару;

1.3. ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати;

1.4. гарантійні зобов’язання та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом товару;

1.5. інші умови поставки або виконання Договору;

1.6. період прийняття пропозицій;

1.7. порядок розірвання Договору.

2. Покупець підтверджує, що він отримав необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товар згідно ст. 15 Закону України “Про захист прав споживачів”, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору такого товару.

 

VІ. УМОВИ ОПЛАТИ ТОВАРУ

1. Ціна на товар вказана на вебсайті в національній валюті України — гривні за одиницю товару. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов Договору та прейскуранту цін на доставку обраної кур’єрської служби (служби доставки).

2. Остаточною є ціна (без врахування ціни доставки), зазначена у відповідному розділі на сайті при безготівковому розрахунку банківською картою, або ціна, зазначена у відповідному повідомленні із інформацією щодо замовлення, яке направляється Продавцем Покупцю.

3. Оплата замовленого товару здійснюється одним із наступних способів:

3.1. шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця у відповідності з банківськими реквізитами, зазначеними при оформленні замовлення;

3.2. шляхом післяплати представнику кур’єрської служби (служби доставки) при отриманні товару;

3.3. шляхом безготівкового розрахунку на вебсайті Продавця з використанням платіжної карти; та/або іншим способом, опис якого міститься у розділі “ДОСТАВКА І ОПЛАТА”.

4. Датою оплати Покупцем вартості товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або перерахування коштів кур’єрською службою (службою доставки) — при отриманні Покупцем замовлення із післяплатою.

5. Перед здійсненням поставки товару Покупцю, співробітники Продавця, та/або кур’єрська служба (служба доставки), та/або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати товару та документ, що встановлює особу Покупця.

6. Невиконання Покупцем свого обов’язку щодо оплати замовленого ним товару, вважається односторонньою відмовою Покупця від Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця та повернення товару останньому.